IKARUS NMS

Dohledový systém Ikarus


Moderní telekomunikační sítě, GPON řešení nevyjímaje, se dnes neobejdou bez dohledového systému. Dohledový systém NMS (Network Management System) umožňuje dálkovou správu a řízení sítě GPON, konfiguraci OLT a ONT/ONU, správu a konfiguraci služeb zákazníků, řešení problémů a kolizí na síti a řadu dalších funkcionalit. Dohledový systém umožňuje dálkový dohled a konfiguraci ONT jednotlivých zákazníků. Dohledový systém poskytuje data o zákaznících a jejich službách a často bývá u větších operátorů propojen s bilingovými systémy pomocí protokolu REST / SOAP, nyní i pomocí webhooks. Dohledový systém poskytuje online informace o konkrétních parametrech sítě, chybách, poruchách či cizích zásazích na síti a je důležitým zdrojem informací pro údržbové složky operátora.


Podporované funkce
Nastavení triple-play služeb Televize, data (včetně rychlosti pro daného zákazníka), telefon, a specifikace dané VLAN
Nastavení bezpečnostních funkcí pro ONT Firewall, DHCP Snooping, Option82, IP source guard
ONT módy Vytvoření Bridge (např. pro jednotilvé porty - typicky pro STB), Routeru; volba zdroje IP adresy (staticky, DHCP, PPPoE)
Optical power diagnostic Signál ONT/OLT, vzdálenost od OLT, teplota ONT, verze firmwaru, detekce přerušení vlákna, čas zapnutí/vypnutí
Monitoring stavu ONT Working, dying, loss; možnost restartování či vrácení do továrního nastavení


Dohledový systém Ikarus vyvíjený společností OFA, s.r.o. je založen na protokolu SNMPv2 a umožňuje vzdálenou správu a monitoring sítí GPON společnosti ZTE. Dohledový systém je postaven na architektuře klient-server a je dostupný prostřednictvím webového prohlížeče pomocí protokolu HTTP nebo HTTPS. Díky této koncepci je možné přistupovat k dohledovému systému Ikarus z jakéhokoliv počítače bez nutnosti instalace specializovaných programů. Každý koncový uživatel vlastní unikátní přihlašovací jméno a heslo, které ho opravňuje ke správě všech OLT a ONT v dané síti. Každá změna je odeslána do OLT z centrálního serveru pomocí SNMP zpráv a ihned aplikována. Zároveň nechybí možnost registrace a konfigurace koncových jednotek v režimu offline, které si po připojení do sítě automaticky stáhnou přednastavenou konfiguraci.


Požadavky na klienta Běžné PC s internetovým prohlížečem s podporou Javy.
Klientská stanice nevyžaduje žádnou instalaci softwaru, jedinou podmínkou je připojení k internetu a autentifikace na serveru Ikarus.
Podporované webové prohlížeče Safari, Firefox, Chrome
Požadavky na OLT Povolení přístupu do managementu OLT z internetu na portech 161 (SNMP) a 162 (SNMPTRAP).
Nastavení unikátní hodnoty community string. Dohledový server (NMS) je připojen zálohovanou trasou do NIXu, díky tomu je garantováno přímé spojení mezi NMS a OLT.
V případě zájmu lze dohledový systém Ikarus nainstalovat i na vlastní server běžící na platformě CentOS.

Monitoring
Grafy denní, týdenní, měsíční a roční
Výkonové parametry signál na ONT, signál na OLT, výkon laseru na ONT
Datové toky Oba směry jak pro OLT tak i ONT, včetně dělení na multicastové, unicastové a broadcastové pakety
Stav ONT working/dying/loss, čas zapnutí/vypnutí, signál ONT/OLT, vzdálenost od OLT, teplota ONT, verze firmwaru, detekce přerušení vlákna
Watchdog Upozornění a alarmy pomocí SMS nebo emailu jednotlivých parametrů nebo například pro konkrétní ONU

Základní princip fungování dohledového systému.