OLT (Optical Line Termination) představuje základní stavební kámen sítě pasivní optické sítě typu GPON. Mezi OLT a aktivním zařízením u zákazníka se nachází pouze pasivní optická infrastruktura typu bod - multibod.
Optická infrastruktura má dvě úrovně, primární úroveň je úsek sítě mezi OLT a bodem rozbočení a sekundární úroveň potom představuje optickou pasivní síť za tímto bodem. Bodem rozbočení je optický pasivní splitter, obvykle o dělícím poměru 1:32, 1:64 nebo 1:128 (jedno vstupní vlákno splitteru od OLT, 128 vystupujících vláken od splitteru k zákazníkům). Sítě typu bod - multibod výrazným způsobem oproti sítím typu bod - bod šetří vlákna v primární části sítě a v neposlední řadě i potřebné porty OLT. Zároveň výrazným způsobem snižují počet aktivních prvků mezi „Central officem" a koncovými uživateli. Díky tomu odpadá potřeba zřizování odběrných míst energie na trase a zároveň dochází k úspoře energií a počtu přepínačů a UPS v síti.